Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

29 lipca br. odbyło się XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina!

W sali widowiskowej Drzewiarza w Jasienicy w środę 29 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, które udzieliło Prezesowi Januszowi Pierzynie oraz całemu Zarządowi absolutorium za 2019 r.

W trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przegłosowano aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju, zatwierdzono zmiany zapisów w Regulaminie Rady, zmiany w Procedurze przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina, z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych, a także zmiany zapisów w Procedurze wyboru operacji własnych LGD. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok, a także udzieliło absolutorium dla Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia za poprzedni rok.

Dla środków ostrożności podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wręczono własnoręcznie wykonane przez pracowników biura maseczki z motywem rybackim. W związku
z realizacją mikroprojektu pn. „Maluchy bez granic” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, każdy z przybyłych uczestników Walnego Zebrania otrzymał komplet materiałów edukacyjnych składający się z: gry planszowej „Nasza Bielska Kraina”, kolorowanki „Kredką po Bielskiej Krainie”, książeczki edukacyjnej
„W Bielskiej Krainie” oraz puzzli „Nasza Bielska Kraina”.

Prezes LGR Janusz Pierzyna podziękował Członkom Stowarzyszenia za udzielone absolutorium, za zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia oraz obecność na Walnym Zebraniu Członków szczególnie w czasach zagrożenia epidemicznego.« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.