Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Konferencja prezentująca wyniki ewaluacji LSR za nami

4 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach odbyła się konferencja prezentująca stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Belskiej Krainy w latach 2016-2018.

 

Konferencję otworzył Pan Marian Trela – Burmistrz Wilamowic, który przywitał zaproszonych gości oraz przybliżył uczestnikom konferencji informacje o gminie Wilamowice.  Podczas konferencji omówienie zostały wyniki ewaluacji LSR, przedstawiono przykłady zrealizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, które przedstawiła Barbara Stepek -Dyrektor biura LGR. Pani Magdalena Borowska pracownik biura LGR przedstawiła informację na temat zrealizowanych projektów współpracy oraz planowanych do realizacji zadań z zakresu współpracy z innymi LGR-ami w 2019 r., Kolejno Pan Aleksander Nowrot – Kierownik referatu ds. wsparcia obszarów rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawił stan wdrażania
PO RiM 2014-2020 w województwie śląskim. Stan wdrażania PO RiM oraz perspektywy na nowy okres finansowania środków UE przedstawił Pan Paweł Rodak – Radca Prawny. Podczas konferencji zaprezentowano także film „Skarby Bielskiej Krainy” dzięki uprzejmości Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu ukazujący walory przyrodnicze obszaru zależnego od rybactwa, sfinansowanego w ramach PO Rybactwo i Morze, a także filmy o gminie Wilamowice.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Pan Szymon Marciniak- p.o. naczelnika Wydziału Lokalnych Strategii Rozwoju w Departamencie Rybołówstwa oraz pracownik wydziału Pan Wojciech Kukla. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Rybackich Lokalnych Grup Działania: RLGD „Roztocze”, Świętokrzyska RLGD, LGR Puszczy Sandomierskiej, LGR W dolinie Tyśmienicy i Wieprza. Ponadto w konferencji udział wzięli członkowie naszego Stowarzyszenia, beneficjenci, a także rybacy i mieszkańcy obszaru LGR.

Pan Stanisław Gawlik – Członek Zarządu LGR oraz Pan Artur Beniowski – Skarbnik LGR podziękowali przybyłym gościom za udział w konferencji i wręczyli upominki.

 

Konferencja zorganizowana została w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja.« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.