Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Nabór dla rybaków w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego

Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego, dla podmiotów z branży akwakultury poszkodowanych ekonomicznie w wyniku epidemii COVID-19. Nabór prowadzony będzie w terminie od 2 do 8 października 2020 r. (link do ogłoszenia).

Nabór skierowany jest wyłącznie dla wnioskodawców, którzy roczny przychód ze sprzedaży netto będą dokumentowali na podstawie oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie o wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowychoznaczonej na podstawie sprawozdania statystycznego RRW–22 za rok sprawozdawczy 2018, lub oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie o wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, oznaczonej na podstawie sprawozdania statystycznego RRW–23 za rok sprawozdawczy 2018.

W tym miejscu znajduje się link (tutaj) do komunikatu informacyjnego umieszczonego na stronie internetowej ARiMR o rozpoczynającym się naborze i zasadach udzielania wsparcia finansowego, w którym umieszczone zostały odnośniki m.in. do ogłoszenia o naborze wniosków oraz do wzoru wniosku o dofinansowanie i instrukcji jego wypełniania.

Jak poinformował ARiMR, w ramach ułatwienia w aplikowaniu o rekompensatę, lista załączników do wniosku o dofinansowanie została skrócona do niezbędnego minimum.

Ponadto informujemy, że w ramach przedmiotowego działania przeprowadzony zostanie jeszcze jeden nabór, który skierowany będzie wyłącznie dla wnioskodawców, którzy roczny przychód ze sprzedaży netto będą dokumentowali na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o rocznym przychodzie ze sprzedaży netto, stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych lub oświadczenia wnioskodawcy o rocznym przychodzie ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, ustalonym się na podstawie dokumentów księgowych za rok 2018, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu, a w przypadku przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność później niż w 2018 r. – ustalonym na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu.« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.