Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Ogólnopolskie konsultacje Stop suszy

Rozpoczęły się ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny dotyczący zjawiska suszy. Konsultacje trwają od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r., a spotkania konsultacyjne zaplanowano w 15 miastach Polski, kolejno: Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Gliwice, Lublin, Rzeszów, Kraków, Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn Białystok, Łódź, Warszawa. Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz terminów spotkań znajdą Państwo na stronie  www.stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/

Ta publiczna debata umożliwi każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do projektu PPSS. Można to zrobić poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza wysłanego listownie albo za pośrednictwem maila lub osobiście. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach:  www.stopsuszy.pl oraz  https://www.konsultacjesusza.pl

Konsultacje społeczne to czas na zgłaszanie uwag i wniosków do treści dokumentu, każda zgłoszona uwaga zostanie rozpatrzona. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i wniosków jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przedmiotem konsultacji jest projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy zawierający:

  • analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
  • propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych
  • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji
  • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy

 

Projekt PPSS jest dostępny na stronach:  www.stopsuszy.pl, https://www.konsultacjesusza.pl

www.wody.gov.pl, poszczególnych RZGW oraz na www.bip.gov.pl, https://gospodarkamorska.bip.gov.plwww.gov.pl/web/gospodarkamorska.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach! 

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.