Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Operacja własna LGD nr OW/1/2020 - brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 28.09.2020 roku na stronie internetowej  Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina informacji o planowanej do realizacji operacji własnej pn. „Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego”, realizowanej w ramach Celu ogólnego 1 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały, celu szczegółowego 1.1 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich, oraz celu szczegółowego 1.1.2 Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 28.10.2020 roku, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej LGR Bielska Kraina, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji
o planowanej do realizacji operacji własnej przekazany zostanie do oceny Rady LGR Bielska Kraina.

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.