tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

„Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizuje operację własną pn. „Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”. Operacja polega na promocji potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy poprzez rozwój marki Szlaku Karpia oraz upowszechnianie wiedzy o rybołówstwie poprzez realizację zadań:

- opracowanie graficzne i wykonanie nowych tablic informacyjno-promocyjnych Szlaku Karpia – stworzenie 5 szt. tablic informacyjnych o wymiarach: 150 x 100 cm (1 szt. dla każdej z gmin z obszaru LGR Bielska Kraina: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice), na których zawarte będą ważne informacje dotyczące „Szlaku Karpia” np. ogólne informacje o ilości gospodarstw rybackich na obszarze LGR. Każda z tablic umieszczona zostanie w publicznym miejscu dostępnym dla każdego mieszkańca i turysty. Celem wydania tablic jest: stworzenie spójnego systemu promocji gospodarstw rybackich, spójna wizualizacja oraz identyfikacja Szlaku Karpia. Materiał ten ma na celu informowanie społeczności o produkcji, sprzedaży karpia i innych ryb słodkowodnych, zwłaszcza rodzimej produkcji w danych miejscach - w trakcie realizacji.

- opracowanie graficzne i wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych - oznaczenia dla gospodarstw rybackich: wydanie tablic PCV w formacie A1 (po 1 szt. dla gospodarstwa rybackiego z obszaru LGR Bielska Kraina), na których zawarte będą ważne informacje dot. Gospodarstwa rybackiego takie jak: dane teleadresowe, numer producenta, czy numer weterynaryjny oraz ujednolicona zostanie szata graficzna tak aby stworzyć spójny system identyfikacji i promocji - w trakcie realizacji.

- kampania promocyjna przedświątecznej sprzedaży ryb - spoty radiowe zachęcające do zakupu ryb od lokalnych producentów w 2021 i 2022 roku - wyemitowanie na antenie Radia Bielsko 45 spotów radiowych o długości 40 sekund, w grudniu 2021 r. oraz 45 spotów radiowych o długości 40 sekund w grudniu 2022. Kampania polega na przedświątecznej promocji sprzedaży ryb od lokalnych producentów z gmin Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze i Wilamowice - w trakcie realizacji.

- nowa strona www.bielskakraina.pl (jako nośnik informacji dla rybaków) - opracowanie i wykonanie Serwisu internetowego www.bielskakraina.pl. Strona będzie miała na celu szerzenie informacji m.in. dla rybaków z obszaru LGR Bielska Kraina, ale również będzie promowała działania związane ze „Szlakiem Karpia”  - zrealizowano.

- 15 minutowy film pn. „Na Szlaku Karpia” promujący gospodarkę rybacką oraz działalność LGR i projekty beneficjentów – Celem produkcji filmu będzie promocja działalności LGR Bielska Kraina, promocja zrealizowanych projektów beneficjentów korzystających z PO RIM na lata 2014-2020 oraz promocja lokalnej gospodarki rybackiej. W filmie zostaną pokazane inwestycje zrealizowane przez beneficjentów LGR Bielska Kraina z obszaru 5 gmin powiatu bielskiego (Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice ). Dla podkreślenia roli, jaką odgrywają rybacy przedstawiony zostanie cykl produkcji ryb: zarybianie, odłowy oraz sprzedaż ryb, itp. - w trakcie realizacji.

- organizacja cyklu 15 prelekcji pt. ”Przedszkolaki na Szlaku Karpia” – spotkania w przedszkolach z przyrodnikiem, który opowie o gospodarce rybackiej na obszarze LGR Bielska Kraina, opowie o hodowli najpopularniejszych gatunków ryb słodkowodnych występujących na obszarze Szlaku Karpia Bielskiej Krainy, a także walorach smakowych i zdrowotnych ryb. Każdy uczestnik prelekcji otrzyma rybkę ceramiczną jako materiał promocyjny - w trakcie realizacji.