tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zrealizowało operację własną pn.: „Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego”, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze 2014-2020”. Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Mroskiego i Rybackiego na lata 2014-2020.

W dniach 25-26 kwietnia wzięliśmy udział w wizycie studyjno-szkoleniowej do Doliny Karpia, w ramach realizowanej Operacji własnej pn. „Szkolenie z branży rybackiej oraz wizyta studyjna szansą na rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego”. 15 rybaków z naszego obszaru miało możliwość wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Wieloprofilowa działalność rybacka” oraz 2-dniowej wizycie studyjnej, mającej na celu wymianę dobrych praktyk, zwiedzanie gospodarstw rybackich, poznanie dodatkowych źródeł dochodów związanych z turystyką i rekreacją przy akwenach wodnych. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili m.in. Łowisko Wędkarskie Podolsze oraz wzięli udział w pokazie wędzenia karpia połączonego z degustacją karpia wędzonego. Odbyła się także wizyta w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze - producenta karpia zatorskiego, wizyta w Izbie Regionalnej Doliny Karpia w Osieku - obiekt Ekomuzeum Doliny. Przeprowadzone zostały warsztaty pszczelarskie w Pasiece na Zastawiu, warsztaty z produkcji krówki zatorskiej w Lolly Polly, warsztaty z ozdabiania drewnianego karpia – usługi oznaczone marką lokalną Dolina Karpia. Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość udzialu w spływie kajakowym Wisłą i Kanałem Łączańskim. 
Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Dolina Karpia za ciepłe przyjęcie naszych rybaków!

Celem operacji był rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń osób z sektora rybackiego. Projekt pozwolił na poszerzenie wiedzy, nabycie nowych umiejętności, kompetencji zawodowych i społecznych wśród uczestników z obszaru LGR Bielska Kraina, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności rybackiej.

EFMiR
fot. EFMiR

Powiazane artykuły: Rekrutacja uczestników