Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Ostateczne listy rankingowe

KOMITET Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina  – jako ciało decyzyjne LGR ma wyłączne uprawnienia do dokonywania wyboru i oceny składanych wniosków o dofinansowanie pod względem:

- zgodności projektu z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

- stopnia spełniania lokalnych kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz do  rozpatrywania odwołań od swoich decyzji (wniosków o ponowne rozpatrzenie  sprawy),

na podstawie czego sporządzana jest lista rankingowa ocenianych operacji. Należy zaznaczyć że SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO- dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalnym sprawdzając: poprawność wypełnienia, kompletność załączników, czy dany projekt nie otrzymał już dofinansowania ze środków publicznych oraz weryfikuje merytorycznie pod względem zgodności z kryteriami wyboru projektów określonymi w PO RYBY. Po wybraniu operacji do finansowania przez LGR instytucja może odmówić wypłaty pomocy w przypadku niespełnienia warunków formalnych lub niedopełnienia zobowiązań przez beneficjenta.


« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.