Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Planowane nabory LGR

W okresie 30.10 - 15.11.2017 r. LGR planuje ogłosić 3 nabory wniosków o dofinansowanie. Zachęcamy do składania wniosków!

Poniżej przedstawiamy zakresy tematyczne planowanych naborów.

 

 

P. 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych
Pula środków w konkursie: 232 000 zł

Działanie: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Konkurs skierowany do: JST, organizacji podległych JST oraz organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury

Poziom dofinansowania 50% lub 85% jeżeli operacja spełnia następujące warunki:
a) jest w interesie zbiorowym;
b) ma zbiorowego beneficjenta;
c) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach na szczeblu lokalnym.

W ramach konkursu wnioski mogą być składane na następujące działania określone w LSR:
- organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych;
- organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych;
- działania aktywizujące lokalne społeczności;
- organizacja zawodów sportowych, wędkarskich, turniejów;
- działania edukacyjne

Maksymalna kwota dofinansowania: 46 400,00 zł.

 

 

 P. 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy
Pula środków w konkursie: 200 000,00 zł

Działanie: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Konkurs skierowany do: JST, organizacji podległych JST oraz organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury

Poziom dofinansowania 50% lub 85% jeżeli operacja spełnia następujące warunki:
a) jest w interesie zbiorowym;
b) ma zbiorowego beneficjenta;
c) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach na szczeblu lokalnym.


W ramach konkursu wnioski mogą być składane na następujące działania określone w LSR:
- wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty,
- zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,
- wydawanie publikacji, folderów poświęconych turystyce, lokalnej kulturze
i produktom,
- udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących turystyki, lokalnej kultury i produktów,
- badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury,
- oznakowanie i promocja produktów lokalnych,
- zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych,
- promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej,
- badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego,
- działania z zakresu spójnej wizualizacji (oznakowania) produktów i samego terenu LSR,
- oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
- przygotowanie lokalnych przewodników.

Maksymalna kwota dofinansowania: 25 000,00 zł.

 

3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych

Pula środków w konkursie: 200 000,00 zł

Pomoc przyznawana jest: osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnbej nieposiadającej osobowości prawnej.

Poziom dofinansowania: 50% lub 85% jeżeli operacja spełnia warunki:

a) jest w interesie zbiorowym

b) ma zbiorowego beneficjenta

c) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach na szczeblu lokalnym

 

W ramach konursu wnioski mogą być skłądane na następujące działania określone w LSR:

- renaturyzacja zbiorników wodnych

- odtwarzanie pierwotnego stanu terenów przyległych do zbiorników wodnych

 

Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów pojawią się w Ogłoszeniach o konkursach po akceptacji przez Samorząd Województwa Śląskiego terminu naborów, które opublikowane zostaną na stronie www.bielskakraina.pl.

Podmioty zaiteresowane ubieganiem się o środki w ramach powyższych przedsięwzięć zachęcamy do konsultacji swoich pomysłów z biurem LGR pod nr tel. 33 810 57 35, e-mailowo: bstepek@bielskakraina.pl lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach otwarcia biura.

 

 

 « powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.