Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Podsumowanie naborów 1/2018 - 4/2018

W terminie od 4 maja do 30 maja trwały 4 nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone przez LGR Bielska Kraina. W naborach do biura Stowarzyszenia wpłynęło łacznie 41 wniosków, w ramach nastepujących przedsięwzięć:

- nabór nr 1/2018: Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką: do biura wpłynęło 27 wniosków na łączną wartość: 4 382 985,71 zł. Limit dostępnych srodków wynosił: 2 093 347,92 zł. Alokacja została przekroczona o 2 289 637,79 zł;

- nabór 2/2018: Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: do biura wpłynęło 11 wniosków na łączną wartość: 2 071 320,00. Limit w naborze wynosił 2 114 895,00 zł. Niewykorzystane środki w naborze: 43 575,00 zł;

- nabór nr 3/2018: Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych: do biura wpłynął 1 wniosek na wartość 25 000,00 zł. Limit w naborze wynosił 71 744,00 zł. Niewykorzystane środki w naborze: 46 744,00 zł;

- nabór 4/2018: Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy: do biura wpłynęły 2 wnioski na łączną wartość: 44 580,00 zł. Limit w naborze wynosił 93 340,63 zł. Niewykorzystane środki w naborze: 48 760,63 zł.« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.