Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Szkolenie „Dobrostan ryb – problem czy szansa” oraz „Innowacyjność w sprzedaży bezpośredniej ryb” – za nami.

W ramach projektu „Aktywizacja organizacji  pozarządowych i ich członków związanych z rybactwem” LGR Bielska Kraina w dniu 8 września zorganizowała szkolenie, którego tematem przewodnim był „Dobrostan ryb – problem czy szansa” oraz „Innowacyjność w sprzedaży bezpośredniej ryb”.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez specjalistów: Pana dr inż. Andrzeja Lirskiego, dr inż. Krzysztofa Kazunia z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz Pana Wacława Szczoczarza – Prezesa LGR Świętokrzyski Karp, a zarazem właściciela własnego gospodarstwa rybackiego.

Podczas szkolenia dotyczącego Dobrostanu ryb omówione zostały kwestie związane z przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej żywych ryb oraz ich uśmiercania, wyjaśnienie definicji związanych z dobrostanem ryb, wpływ pogorszenia dobrostanu karpia na jakość mięsa, potencjalne zagrożenia dla dobrostanu ryb hodowlanych, parametry wody, błędy hodowlane, transport żywych ryb, zagrożenie dobrostanu ryb ze strony drapieżników. Temat innowacyjności
w sprzedaży bezpośredniej ryb obejmował m.in.: ochronę karpia, rynek, ochronę przyrody, opracowanie Strategii Karp 2020, sprzedaż bezpośrednią.

 

Projekt dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.