Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

XXV Posiedzenie Rady LGR Bielska Kraina

Planowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przeprowadzenie procedury wykluczenia Członka Rady z udziału
  w dokonywaniu wyboru operacji oraz złożenie deklaracji bezstronności.
 6. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru  nr 3/2019 – P. 2.2.1  Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej prowadzonego przez LGD w miejscu
  i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.


« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.