Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

XXVII Walne Zebranie Członków za nami

5 marca br. w siedzibie LGR odbyło się XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas zebrania dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, Procedurach wyboru operacji oraz w Regulaminie Rady. Przyjęte zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok, udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie za rok ubiegły, a także podjęto uchwałę w sprawie wysokości składek uiszczanych przez członków Stowarzyszenia na 2019 rok. Omówiona została bieżąca działalność LGR oraz planowane do realizacji działania w bieżącym roku.« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.