Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

XXX Posiedzenie Rady LGR - rozpatrzenie protestu w ramach naboru 3/2020

W dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 8:30 odbędzie się XXX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina w ramach rozpatrzenia protestu z naboru 3/2020. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecnych i zalogowanych w programie MS Teams członków Rady oraz wysłanych przez nich wiadomości e-mail potwierdzających gotowość do udziału w posiedzeniu na skrzynki Biura i Przewodniczącego Rady.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przeprowadzenie procedury wykluczenia Członka Rady z udziału
  w dokonywaniu ponownej oceny operacji w zakresie podniesionych zarzutów oraz złożenie deklaracji bezstronności.
 6. Omówienie wniesionego protestu w ramach naboru 3/2020 oraz dokonanie ponownej oceny operacji w zakresie zarzutów podniesionych w proteście.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia protestu, który został złożonyw ramach naboru 3/2020.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.
« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.