Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Zapraszamy na konferencję!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza mieszkańców gmin członkowskich (Czechowic-Dziedzic, Bestwiny, Jasienicy, Jaworza i Wilamowic) do udziału w konferencji prezentującej stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Bielskiej Krainy. Konferencja odbędzie się 4 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach przy ul. Staszica 2 od godz. 9.00.

PROGRAM:

09.00 - 09.15       Przywitanie przybyłych gości, otwarcie konferencji

09.15 - 10.00       Przedstawienie wyników ewaluacji LSR Bielskiej Krainy

10.00 - 10.30       Projekty współpracy jako przykład aktywizacji lokalnych
                             społeczności

10.30 - 10.45       Przerwa kawowa

10.45 - 11.15        Dobre praktyki wdrażania PO RiM 2014-2020 – przykłady
                             zrealizowanych projektów

11.15 - 11.45        Wdrażanie PO RiM 2014-2020 w województwie śląskim

11.45 - 12.45        Stan wdrażania PO RiM 2014-2020 w Polsce

12.45 - 13.00       Przyszłość – co dalej?

13.00 - 13.10       Zakończenie konferencji

13.10                    Obiad

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja.« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.