tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Informacja o operacji własnej nr OW/3/2023- po ocenie.

W dniu 12 lipca 2023 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina podjęła uchwałę nr XXXVIII/148/23 w sprawie oceny operacji własnej pn. „Edukacyjne warsztaty przyrodnicze dla dzieci z Bielskiej Krainy” objętej wnioskiem złożonym przez Zarząd LGD.

W wyniku przeprowadzenia głosowania dotyczącego spełniania przez operację własną LGD warunku zgodności z LSR, operacja została uznana za zgodną z LSR.

W wyniku przeprowadzenia oceny dotyczącej zgodności operacji własnej LGD z kryteriami oceny operacji własnych LGD, zaproponowana przez Zarząd operacja została oceniona na 11,00 punktów, co oznacza, że uzyskała minimalną liczbę punktów niezbędną do jej wybrania do realizacji.

Na podstawie oceny operacji własnej, Zarząd uzyskał mandat do podjęcia dalszych działań w celu realizacji tej operacji, w szczególności  do wystąpienia do zarządu województwa z wnioskiem dotyczącym realizacji tej operacji.