tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Wzór wniosku o płatność i sprawozdania

Aktualne dokumenty, w tym formularz wniosku o płatność na rozliczenie operacji w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie działania: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją wypełnienia, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.