tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Konkurs Filmowy pn. „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie"

plakat
fot. plakat

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie" organizowanym dla młodzieży i osób dorosłych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zadaniem uczestników będzie nagranie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - filmu, w którym przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nich.


Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 I kategoria - młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;
 II kategoria - mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).


Filmy wraz z ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres poczty elektronicznej myiryby@minrol.gov.pl) do 31.10.2023 r. do godz. 23:59.


Spośród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy po 3 najlepsze w każdej kategorii.
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne:
1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto
Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.


Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: I Ogólnopolski konkurs filmowy „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie” - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl).
Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl