tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

XXXVI Posiedzenie Rady LGR - rozpatrzenie protestu w ramach naboru 2/2022

W dniu 26 maja 2022 r. o godz. 8:00 odbędzie się XXXVI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina w ramach rozpatrzenia protestu z naboru 2/2022 P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie biura LGR Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała.

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Przeprowadzenie procedury wykluczenia Członka Rady z udziału w dokonywaniu ponownej oceny operacji w zakresie podniesionych zarzutów oraz złożenie deklaracji bezstronności.

6.    Omówienie wniesionego protestu w ramach naboru 2/2022 oraz dokonanie ponownej oceny operacji w zakresie zarzutów podniesionych w proteście.

7.    Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia protestu, który został złożony w ramach naboru 2/2022.

8.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.

9.    Zamknięcie obrad.