tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Raport z ankiety badającej efekt wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Raport
fot. Raport

W związku z prowadzoną oceną efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina umieściło na stronie internetowej prośbę o wypełnienie ankiety, zostały również wysłane e-maile w których zwrócono się z prośbą o wypełnienie ankiety. Badanie to realizowane jest zgodnie z Planem Komunikacji na rok 2021, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Bielskiej Krainy. W badaniu udział wzięło 17 ankietowanych, którzy anonimowo wyrazili swoją opinię w zakresie efektu wdrażana LSR przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina . Wyniki tej ankiety przedstawione zostały poniżej poniżej.