tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Wybory nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGR

8 września w Miedzyrzeczu Górnym w Chacie Regionalnej odbyło się XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR. Tematem przewodnim obrad był wybór nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną 4-letnią kadencję, która trwać będzie do 8 września 2025 r. Podczas Walnego Zebrania na Prezesa wybrano Pana Janusza Pierzyna. Wiceprezesem został Pan Maciej Kołoczek, Skarbnikiem Pan Artur Beniowski, a członkami Zarządu Pani Anna Skotnicka-Nędzka, Pan Stanisław Gawlik oraz Pan Andrzej Płonka.
Podczas wyborów Komisji Rewizyjnej na Przewodniczącą wybrana została Pani Bożena Domasik, wiceprzewodniczącym Pan Roman Sas, a Sekretarzem Pan Jerzy Paciorek.
Podczas zebrania omówione zostały sprawy bieżące, w tym przekazana została informacja o aktualnie realizowanych projektach zewnętrznych oraz planowanej do realizacji operacji własnej. Poruszona została kwestia przyszłego okresu programowania oraz możliwości wykorzystania przez LGR różnic kursowych w planowanych dla rybaków naborach.