tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

XXXVII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina


W dniu 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 8.30 w siedzibie biura LGR Bielska Kraina odbędzie się XXXVII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina. Poniżej przedstawiamy planowany porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przeprowadzenie procedury wykluczenia Członka Rady z udziału w dokonywaniu wyboru operacji oraz wypełnienie deklaracji bezstronności.
6. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 3/2022 – 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.