tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Zaproszenie na XXXII Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina serdecznie zapraszam na XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w Międzyrzeczu Górnym „Chata Międzyrzecze" 43-392 Międzyrzecze Górne 511.

 Planowany porządek obrad XXXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina

 1.  Otwarcie obrad.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad XXXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
  z siedzibą w Bielsku-Białej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Obrad XXXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do głosowań jawnych na XXXII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej.
 6. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2021 r.
 7. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2021 r.
 8. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina za 2021 rok.
 9. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady.
 10. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.
 11. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.
 12. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 13. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.