tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Zaproszenie na XXXI Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina serdecznie zapraszam na XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się 8 września 2021 r. o godz. 9.30 w Międzyrzeczu Górnym „Chata Międzyrzecze" 43-392 Międzyrzecze Górne 511.

 

Planowany porządek obrad XXXI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina

 

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad XXXI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
z siedzibą w Bielsku-Białej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Obrad XXXI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą
w Bielsku-Białej.

4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do głosowań jawnych na XXXI Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej.

6.Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.

7. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.

8. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.

9. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.

10. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.

11. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.