tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Zaproszenie na XXXIII Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina serdecznie zapraszam na XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 (sala sesyjna).

Planowany porządek obrad XXXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad XXXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Obrad XXXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na 2023 r.
 7. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2022 r.
 8. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2022 r.
 9. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina za 2022 rok.
 10. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.