tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Broszura na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi broszurą na temat obecnie wdrażanego programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury i budżetu państwa, który w najbliższych latach będzie wspierał polski sektor rybacki. Program ten jest skierowany do:

  • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
  • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
  • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa
  • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie).

W broszurze przedstawione są podstawowe informacje o nowym programie, na co przeznaczymy pieniądze, kto między innymi może z programu skorzystać, a także został przedstawiony podział środków według priorytetów i działań.

Wersja elektroniczna broszury znajduje się na oficjalnej stronie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa: https://www.rybactwo.gov.pl/ oraz w wersji pdf pod niniejszym artykułem.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony www.rybactwo.gov.pl – zapisania się na newslettera, oraz do polubienia i obserwowania profili w mediach społecznościowych:

- Facebook:  Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
- Linkedin: Fundusze Europejskie dla Rybactwa
- Instagram: Fundusze Europejskie dla Rybactwa
- YouTube: Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Broszura FER
fot. Broszura FER