tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

UWAGA RYBACY!!!

UWAGA RYBACY!!!!

4 grudnia 2023 r. rusza nabór na rekompensaty wodnośrodowiskowe! Nabór potrwa do 20 grudnia 2023 r.

Wnioski należy składać elektronicznie w module ”Wniosek o dofinansowanie” w systemie teleinformatycznym CST2021.

Aby możliwe było otrzymanie dofinansowania do wniosku należy dołączyć:

  • dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji
  • pozwolenie wodnoprawne albo potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, albo złożenie wniosku o przedłużenie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
  • decyzja o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
  • dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb
  • potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o których mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie (RRW-22 za 2022 r.)
  • miejsce realizacji operacji – informacja o działkach ewidencyjnych
  • informacje szczegółowe na temat stawów rybnych wchodzących w skład obiektu chowu lub hodowli ryb będącego przedmiotem operacji

 Link do naboru: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-akwakultura-srodowiskowa/

 Jednocześnie informujemy, że nasze biuro pomaga rybakom w wypełnianiu wniosku
o dofinansowanie. Jeżeli mają Państwo problem z wypełnieniem wniosku zachęcamy do kontaktu
z nami: 33/810 57 35, 725 449 170.