tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Informacja dla Beneficjentów - termin złożenia sprawozdania rocznego

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Beneficjent przekazuje roczne sprawozdania z realizacji operacji instytucji pośredniczącej tj. do Samorządu Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej.