tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Operacja własna LGD nr OW/1/2021 brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 13.09.2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina informacji o planowanej do realizacji operacji własnej pn. „Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”, realizowanej w ramach Celu ogólnego 2 Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców, Celu szczegółowego 2.2 Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy oraz Przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 13.10.2021 roku, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej LGR Bielska Kraina, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji
o planowanej do realizacji operacji własnej przekazany zostanie do oceny Rady LGR Bielska Kraina.