tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

OWES ogłasza nabór Formularzy pomysłów biznesowych!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego informuje o rozpoczęciu naboru Formularzy pomysłów biznesowych w ramach wsparcia na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych (60+)).

Nabór dokumentów prowadzony jest w terminie od 6.05.2024 r. do 24.05.2024 r.

W ramach ogłoszonego naboru można otrzymać dotacje na:

Utworzenie miejsca pracy – wartość dotacji 35 212 zł
Utrzymanie miejsca pracy – wartość uzależniona od etatu: 1 etat- 38 178 zł, ¾ etatu - 28 634 zł, ½ etatu - 19 089 zł

O dotacje mogą starać się istniejące przedsiębiorstwa społeczne, grupy inicjatywne tworzące nowe przedsiębiorstwo społeczne oraz istniejące podmioty ekonomii społecznej (np. fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o. non profit), które uzyskają w ramach projektu status przedsiębiorstwa społecznego. Obszar realizacji projektu: powiat bielski,  powiat cieszyński oraz żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

tel. 33 496 02 44

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

tel. 33 496 52 19

www.owes.bcp.org.pl

OWES
fot. OWES