tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Podsumowanie działań LGR w 2021 r.

W ostatnim dniu 2021 roku warto podsumować działania, które zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z myślą o rozwoju obszarów zależnych od rybactwa i wsparciu grup defaworyzowanych.
Przeprowadziliśmy jeden nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania: Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w ramach którego do dofinansowania wybraliśmy 8 projektów;
- Ogłosiliśmy i przeprowadziliśmy procedurę wyboru operacji własnej pn. „Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”, która realizowana będzie w 2022 roku;
- Stworzyliśmy nową stronę internetową naszego Stowarzyszenia -> bielskakraina.pl oraz Bazę Dobrych Praktyk -> http://projekty.bielskakraina.pl/home/ stanowiącą zbiór wszystkich zrealizowanych projektów w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 na naszym obszarze;
- Stworzyliśmy bazę punktów sprzedaży ryb, której celem było zachęcenie konsumentów do zakupu i konsumpcji ryb z gospodarstw rybackich z obszaru LGR w okresie przedświątecznej sprzedaży ryb;
- Wyemitowaliśmy na antenie Radia Bielsko spot radiowy zachęcający do zakupu ryb od lokalnych gospodarstw rybackich;
- Współorganizowaliśmy szkolenie dla rybaków, które poświęcone zostało zagadnieniom związanym z wymogami weterynaryjnymi, ubojem ryb, dokumentacji weterynaryjnej w gospodarstwie rybackim, w którym udział wzięło blisko 70 osób;
- Gościliśmy na naszym terenie czterokrotnie telewizję TVP Katowice, przybliżając ideę działalności naszego Stowarzyszenia, podkreślenia walorów spożywania ryb słodkowodnych, promując projekty rybackie zrealizowane z naszych środków, a także wydarzenia które organizowaliśmy;
- Współorganizowaliśmy I Piknik Bożonarodzeniowy, który odbył się 18 grudnia w Kaniowie, podczas którego rybacy z naszego terenu mieli okazję sprzedaży ryb żywych, wędzonych oraz w słoikach. Zorganizowaliśmy bezpłatną degustację zupy rybnej dla wszystkich uczestników wydarzenia;
- Gościliśmy na naszym obszarze przedstawicieli RLGD Jurajska Ryba podczas odbywającej się wizyty studyjnej połączonej ze szkoleniem „Dobre praktyki w sektorze rybackim na terenie działania LGR Bielska Kraina”
- Wzięliśmy udział w XX edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną. Wśród laureatów z województwa śląskiego nagrodzone zostały 4 produkty w tym nasz pstrąg górski wpisany na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pstrąg górski z Specjalistycznego Gospodarstwa Rybackiego „Nałęże” otrzymał tytuł: najlepszy polski produkt regionalny, produkt żywnościowy „Perła 2021” znajdując się obok pozostałych 79 produktów najlepszych w Polsce;
- Uczestniczyliśmy w licznych wydarzeniach plenerowych, m.in. podczas Dożynek Wojewódzkich w Jeleśni w dniu 29.08.2021 r., XXX Krajowej Wystawie Rolniczej, która odbyła się w Częstochowie w dniach 4-5.09.2021,
- Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, szkoleniach, konferencjach w przeważającej większości on-line, w tym Sieci Południowej LGR, konferencji FARNET, spotkaniach Lokalnych Partnerstw ds. Wody, posiedzeniach komitetu oceny projektów w ramach INTERREG Polska Słowacja i Polska-Czechy, wydarzeniach organizowanych przez naszych partnerów;
- Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na realizację 3 projektów tożsamych z naszą Lokalną Strategią Rozwoju i wsparliśmy określone w niej grupy defaworyzowane dzięki środkom pochodzącym z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz Programu INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.
1. W ramach pierwszego projektu pn. „Maluchy bez granic” wydane zostały materiały edukacyjne: gra planszowa, kolorowanki, książeczki edukacyjne oraz puzzle, przygotowaliśmy film edukacyjno-przyrodniczy w wersji polskiej i czeskiej, który przekazaliśmy do wszystkich placówek z naszego obszaru oraz terenu naszego czeskiego partnera, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Moja mała ojczyzna” (o projekcie: http://bielskakraina.pl/.art-maluchy-bez-granic-pl-cz,29);
2. W ramach projektu pn. „Nasze dziedzictwo kulinarne - łączymy smaki pogranicza” zorganizowaliśmy trzydniową wizytę studyjną połączoną z warsztatami kulinarnymi "Smaki pogranicza" oraz konkursem kulinarnym po stronie polskiej (26-28 lipca), zorganizowaliśmy trzydniową wizytę studyjną połączoną z warsztatami kulinarnymi "Smaki pogranicza" oraz konkursem kulinarnym po stronie słowackiej (17-19 sierpnia), wydaliśmy dwujęzyczną książkę kulinarną "Nasze dziedzictwo kulinarne - łączymy smaki pogranicza" w nakładzie 1000 sztuk oraz przygotowaliśmy Film promujący projekt "Nasze dziedzictwo kulinarne - łączymy smaki pogranicza" (o projekcie: http://bielskakraina.pl/.art-nasze-dziedzictwo...)
3. W ramach projektu pn. „Na styku kultur - tradycja współzawodnictwa” wydaliśmy Dwujęzyczny "Przewodnik po łowiskach wędkarskich na obszarze LGR Bielska Kraina", wydaliśmy 6 dwujęzycznych książeczek informacyjnych o Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w Polsce i jednostkach OSP na Słowacji, przeprowadziliśmy dwie edycje zawodów wędkarskich na obszarze LGR Bielska Kraina: 29 maja w Bierach (gmina Jasienica) oraz 3 lipca w Kaniowie (gmina Bestwina), przeprowadziliśmy dwie edycje zawodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: (11 września w Jasienicy oraz 18 września w Dankowicach)- o projekcie: http://bielskakraina.pl/.art-na-styku-kulturtradycja....
Ten rok pomimo trwającej pandemii COVID-19 był dla nas czasem bardzo pracowitym. To także czas przemyślenia kolejnych zaplanowanych działań, które będziemy kontynuować w nowym 2022 roku.
Wszystkim naszym członkom, partnerom, beneficjentom dziękujemy za tegoroczną współpracę licząc na jej kontynuację w kolejnym roku.