tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

RRW-22 za rok 2023

Przypominamy o obowiązku terminowego złożenia kwestionariusza statystycznego RRW-22 (akwakultura) za rok 2023.

Termin złożenia RRW-22 to 12 marca 2024 r.
 
Formularz należy wysłać w formie papierowej, w wymaganym terminie na adres:


Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn

Prosimy o terminowe i rzetelne wypełnienie obowiązku statystycznego!

Aktualny druk: 

oraz dostępny na stronie:

www.infish.com.pl - w zakładce RRW.