tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Szlak Karpia

 

Szlak Karpia
fot. Szlak Karpia

SZLAK KARPIA to produkt turystyczny, który został stworzony w 2011 przez lokalne grupy rybackie (Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina, Dolina Karpia, LGR Żabi Kraj, LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki, LGR Opolszczyzna, LGR Świętokrzyski Karp, LGR Jędrzejowska Ryba, Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka, LGR Dolnośląska Kraina Karpia, LGR Puszcza Sandomierska, LGR Między Nidą a Pilicą, LGR Starzawa).

Ideą Szlaku Karpia jest promocja rybactwa śródlądowego oraz jego sztandarowego produktu, jakim jest karp. Szlak promuje także ważne miejsca związane z hodowlą karpia, jego przetwórstwem, punktami sprzedaży. Na trasie znajdują się m.in. gospodarstwa rybackie, łowiska wędkarskie, gospodarstwa agroturystyczne, hotele i lokale gastronomiczne oferujące dania z karpia.

Szlak prowadzi przez następujące województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie i lubuskie.

Szlak Karpia
fot. Szlak Karpia

Głównymi elementami wyróżniającymi Szlak Karpia, a jednocześnie czymś co go identyfikuje są tablice informacyjne z logotypem Szlaku Karpia. Na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina jest to 5 tablic zlokalizowanych w centrach gmin członkowskich LGR. Ponadto, każdy obiekt usytuowany na szlaku karpia posiada tablice indywidualną z logo „Szlaku Karpia”. Punktami należącymi do szlaku są gospodarstwa rybackie, w których można kupić świeżego lub przetworzonego karpia, restauracje, które serwują dania z ryb słodkowodnych, łowiska wędkarskie oraz gospodarstwa agroturystyczne. Stałym wydarzeniem promującym również Szlak Karpia jest impreza plenerowa pn.: „Święto Karpia w Kaniowie”. W ramach realizacji projektu powstały również mapy krajobrazowe obszaru LGR Bielska Kraina z zaznaczonymi punktami przynależnym do szlaku karpia, ścieżkami rowerowymi i innymi ciekawymi miejscami, film przyrodniczy „Karp pozytywnie wpływa na stawy” oraz książeczki dla dzieci „Co szumi w stawie”.

Na obszarze LGR Bielska Kraina do Szlaku Karpia należą:

- 3 restauracje;

- 70 gospodarstw rybackich;

- 1 łowisko wędkarskie;

- 1 gospodarstwo agroturystyczne.

Marka Szlaku Karpia Bielskiej Krainy została wpisana na listę Członków Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne, które jest prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną.
„Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizuje operację własną pn. „Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”. Operacja polega na promocji potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy poprzez rozwój marki Szlaku Karpia oraz upowszechnianie wiedzy o rybołówstwie poprzez realizację zadań:

- opracowanie graficzne i wykonanie nowych tablic informacyjno-promocyjnych Szlaku Karpia - W naszych gminach członkowskich zamontowane zostały nowe tablice informacyjno-promocyjne SZLAK KARPIA. Celem wykonania tablic było stworzenie spójnego systemu promocji gospodarstw rybackich, spójna wizualizacja oraz identyfikacja Szlaku Karpia. Materiał ten ma na celu informowanie społeczności o produkcji, sprzedaży karpia i innych ryb słodkowodnych, zwłaszcza rodzimej produkcji w danych miejscach. Każda z tablic umieszczona została w publicznym miejscu dostępnym dla każdego mieszkańca i turysty tj.:

w Gminie Bestwina ul. Krakowska 111 nr działki 38/1 (naprzeciwko Urzędu Gminy)
w Gminie Jasienica przy drodze powiatowej 2633S na parceli 410/9 należącej do Shell Polska Sp. z o.o.,
w Gminie Jaworze na działce ewidencyjnej nr 3443 przy ul. Wrzosowej;
w Gminie Czechowice-Dziedzice: ul. Bronowska w miejscowości Ligota (numer ewidencyjny działki 44/7);
w Gminie Wilamowice na działce nr 2974/4 przy ul. Paderewskiego obok wjazdu na LKS Wilamowianka
zrealizowano.

 

 


 
 
 

- opracowanie graficzne i wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych - W ramach Operacji własnej wydaliśmy 50 tablic informacyjno-promocyjnych - oznaczenia dla gospodarstw rybackich. Tablice mają na celu promocję działalności gospodarstw rybackich działających na terenie Bielskiej Krainy oraz stworzenie spójnego systemu identyfikacji i promocji podmiotów rybackich działających na naszym obszarze. Tablice wykonane zostały na płycie PCV w formacie A1, na których zawarte są ważne informacje dot. Gospodarstwa rybackiego takie jak: dane teleadresowe, numer producenta, czy numer weterynaryjny wraz z numerem kontaktowym oraz gatunkami ryb, które sprzedawane są w poszczególnych gospodarstwach, co w całości tworzy spójny system identyfikacji i promocji.
 
 

tablice
fot. tablice
tablice
fot. tablice

- kampania promocyjna przedświątecznej sprzedaży ryb - spoty radiowe zachęcające do zakupu ryb od lokalnych producentów w 2021 i 2022 roku - wyemitowanie na antenie Radia Bielsko 55 spotów radiowych o długości do 40 sekund, w grudniu 2021 r. oraz 35 spotów radiowych o długości do 40 sekund w grudniu 2022. Kampania polega na przedświątecznej promocji sprzedaży ryb od lokalnych producentów z gmin Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze i Wilamowice.

- nowa zakładka dot. Szlaku Karpia i operacji własnej - opracowanie i wykonanie nowej zakładki na stronie internetowej www.bielskakraina.pl, dotyczącej realizacji operacji własnej i promocji Szlaku Karpia. Zakładki będą miały na celu przekazywanie informacji na temat realizacji niniejszej operacji własnej, ale również będzie promowała działania związane ze „Szlakiem Karpia” 

- 15 minutowy film pn. „Na Szlaku Karpia” promujący gospodarkę rybacką oraz działalność LGR i projekty beneficjentów – Celem produkcji filmu była promocja działalności LGR Bielska Kraina, promocja zrealizowanych projektów beneficjentów korzystających z PO RIM na lata 2014-2020 oraz promocja lokalnej gospodarki rybackiej. W filmie zostały pokazane inwestycje zrealizowane przez beneficjentów LGR Bielska Kraina z obszaru 5 gmin powiatu bielskiego (Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice ). Dla podkreślenia roli, jaką odgrywają rybacy przedstawiony został cykl produkcji ryb: zarybianie, odłowy oraz sprzedaż ryb, itp. - zrealizowano.

Film dostepny na kanale YouTube

 

Film
fot. Film

- organizacja cyklu 15 prelekcji pt. ”Przedszkolaki na Szlaku Karpia”  

Od marca do maja br. odwiedziliśmy 15 placówek przedszkolnych z terenu naszych gmin członkowskich. Wraz z przyrodnikiem podczas wizyt opowiedzieliśmy najmłodszym
o faunie i florze Bielskiej Krainy, wartościach odżywczych ryb oraz zachęcaliśmy do jak najczęstszego spożywania ryb słodkowodnych, w szczególności karpia, aby gościł on częściej na naszych stołach niż tylko od święta.

Z zajęć edukacyjnych skorzystało łącznie 756 dzieci. Na pamiątkę wizyt, każde z dzieci otrzymało ceramiczną rybkę.

Odwiedziliśmy następujące placówki przedszkolne:

Przedszkole Publiczne w Kaniowie;
Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie;
Przedszkole Publiczne w Świętoszówce;
Przedszkole Publiczne w Ligocie;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy;
Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach;
Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach;
Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 2 w Jaworzu;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince;
Przedszkole nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach;
Przedszkole Publiczne w Wilamowicach.

 


 

EFMiR
fot. EFMiR