tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Szlak Karpia

 

Szlak Karpia
fot. Szlak Karpia

SZLAK KARPIA to produkt turystyczny, który został stworzony w 2011 przez lokalne grupy rybackie (Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina, Dolina Karpia, LGR Żabi Kraj, LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki, LGR Opolszczyzna, LGR Świętokrzyski Karp, LGR Jędrzejowska Ryba, Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka, LGR Dolnośląska Kraina Karpia, LGR Puszcza Sandomierska, LGR Między Nidą a Pilicą, LGR Starzawa).

Ideą Szlaku Karpia jest promocja rybactwa śródlądowego oraz jego sztandarowego produktu, jakim jest karp. Szlak promuje także ważne miejsca związane z hodowlą karpia, jego przetwórstwem, punktami sprzedaży. Na trasie znajdują się m.in. gospodarstwa rybackie, łowiska wędkarskie, gospodarstwa agroturystyczne, hotele i lokale gastronomiczne oferujące dania z karpia.

Szlak prowadzi przez następujące województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie i lubuskie.

Szlak Karpia
fot. Szlak Karpia

Głównymi elementami wyróżniającymi Szlak Karpia, a jednocześnie czymś co go identyfikuje są tablice informacyjne z logotypem Szlaku Karpia. Na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina jest to 5 tablic zlokalizowanych w centrach gmin członkowskich LGR. Ponadto, każdy obiekt usytuowany na szlaku karpia posiada tablice indywidualną z logo „Szlaku Karpia”. Punktami należącymi do szlaku są gospodarstwa rybackie, w których można kupić świeżego lub przetworzonego karpia, restauracje, które serwują dania z ryb słodkowodnych, łowiska wędkarskie oraz gospodarstwa agroturystyczne. Stałym wydarzeniem promującym również Szlak Karpia jest impreza plenerowa pn.: „Święto Karpia w Kaniowie”. W ramach realizacji projektu powstały również mapy krajobrazowe obszaru LGR Bielska Kraina z zaznaczonymi punktami przynależnym do szlaku karpia, ścieżkami rowerowymi i innymi ciekawymi miejscami, film przyrodniczy „Karp pozytywnie wpływa na stawy” oraz książeczki dla dzieci „Co szumi w stawie”.

Na obszarze LGR Bielska Kraina do Szlaku Karpia należą:

- 3 restauracje;

- 70 gospodarstw rybackich;

- 1 łowisko wędkarskie;

- 1 gospodarstwo agroturystyczne.

Marka Szlaku Karpia Bielskiej Krainy została wpisana na listę Członków Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne, które jest prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną.
„Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”

W ramach realizowanej operacji własnej pn. „Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR” realizujemy zadanie pod hasłem: „Przedszkolaki na Szlaku Karpia”.

Podczas odwiedzin w przedszkolach, które realizujemy od marca do maja br. przyrodnik Bartosz Czader opowiada dzieciom o gospodarce rybackiej na obszarze LGR Bielska Kraina, o hodowli najpopularniejszych gatunków ryb słodkowodnych występujących na obszarze Szlaku Karpia Bielskiej Krainy, a także walorach smakowych i zdrowotnych ryb.

Spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, które chętnie przysłuchują się informacjom przekazywanym przez przyrodnika i w sposób aktywny uczestniczą w zajęciach. Odwiedziliśmy już 3 przedszkola z naszego obszaru:
- 7 marca br. Przedszkole Publiczne w Kaniowie,
- 11 marca br. Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- 14 marca br. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie,
- 18 marca br. Przedszkole Publiczne w Świętoszówce,
- 21 marca br. Przedszkole Publiczne w Ligocie.
Poniżej krótka relacja fotograficzna ze spotkań.