tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

XXXI Posiedzenie Rady LGR Bielska Kraina

W dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w siedzibie biura LGR Bielska Kraina odbędzie się XXXI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przeprowadzenie procedury wykluczenia Członka Rady z udziału w dokonywaniu wyboru operacji oraz wypełnienie deklaracji bezstronności.
6. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 1/2021 – 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.