tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Zaproszenie na XXXIV Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina serdecznie zapraszamy na XXXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 26 marca 2024 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 (sala sesyjna).

Planowany porządek obrad XXXIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad XXXIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Obrad XXXIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na 2024 r.
  6. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2023 r.
  7. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2023 r.
  8. Przedstawienie projektu i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina za 2023 rok.
  9. Przedstawienie informacji na temat nowego okresu finansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.
  10. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.