tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Projekt współpracy Międzynarodowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w partnerstwie z 6 Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania z obszaru Polski zrealizowała w 2019 roku projekt pn. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa.”

Głównym celem operacji było nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania, służącej wymianie doświadczeń, wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa.

W ramach realizacji Projektu Współpracy zrealizowano następujące zadania:

1. wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa,

2. organizacja wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie,

3. organizacja wizyty studyjnej na Słowenii.

Ad.1 Publikacja promująca obszary zależne od rybactwa

W zadaniu tym uczestniczyły dwie grupy: LGR Bielska Kraina oraz RLGD Roztocze.

Publikacja, o której mowa w pierwszym zadaniu – „Wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa” – poświęcona została promocji obszarów zależnych od rybactwa w szczególności miejsc związanych z chowem i hodowlą ryb, ale także najciekawszym atrakcją turystycznym partnerskich LGR/RLGD. Publikacja ma stanowić materiał promujący obszary partnerskich LGR/RLGD i przekazany został m.in. pozostałym partnerom projektu podczas wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie, czy wizyty studyjnej na Słowenii.

Grupą docelową byli przedstawiciele sektora rybackiego, mieszkańcy obszarów objętych poszczególnymi LSR, partnerzy zagraniczni, grupy defaworyzowane.

Ad.2 Wizyta studyjna w Bielskiej Krainie

W zadaniu tym uczestniczyło 5 partnerskich grup RLGD.

miejsce: obszar LGR Bielska Kraina

termin: 12-15 luty 2019r.

Wizyta studyjna w Bielskiej Krainie miała na celu przedstawienie dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów współfinansowanych w ramach PO RYBY/ PO RiM, które były zrealizowane na obszarze działania LGR Bielska Kraina. Ponadto projekt przyczynił się do zapoznania z obszarem województwa śląskiego – okolic Bielskiej Krainy. W trakcie 4-dniowej wizyty studyjnej, oprócz części merytorycznej, w programie zaplanowano zwiedzanie gospodarstwa rybackiego, kluczowych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie Bielskiej Krainy i okolic, które mają zapoznać partnerów projektu z historią, kulturą i dziedzictwem przyrodniczym znajdującym się na obszarze działania LGR Bielska Kraina. Organizacja wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie będzie promocją obszaru, turystyki oraz lokalnej kultury. Podczas wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie przekazana będzie publikacja partnerom projektu, która stanowić ma materiał promujący obszary zależne od rybactwa.

Ad.3 Wizyta studyjna na Słowenii (7 dni)

W zadaniu tym uczestniczyć będzie  6 partnerskich grup RLGD.

planowany termin: 20-26 maj 2019r.

ilość osób uczestniczących z LGR: 25 uczestników

Miejscem docelowym wizyty studyjnej jest Krsko na Słowenii oraz obszar działania grupy partnerskiej – LAS Posavje. Wyjazd poświęcony będzie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie chowu i hodowli ryb, a także poznaniu kultury słoweńskiej, promocji obszarów zależnych od rybactwa zarówno tych na Słowenii jak i polskich. Po przyjeździe do Słowenii w programie znajdzie się przede wszystkim zwiedzanie gospodarstw rybackich
i spotkania z przedstawicielami tamtejszych grup rybackich.

Słowenia 2019 - wizyta studyjna
fot. Słowenia 2019 - wizyta studyjna