tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Maluchy bez granic PL-CZ

W terminie grudzień 2019 - maj 2021 r. Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina zrealizowało mikroprojekt pn. „Maluchy bez granic", który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Czeskim partnerem projektu było Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Stonawki (Sdružení obcí povodí Stonávky) – Tranovice.

Wartość zadania: 15 209,59 euro

Poziom dofinansowania: 90%, w tym 85% z EFRR, 5% z budżetu państwa

Projekt polegał na podniesieniu wiedzy o wspólnym obszarze wśród dzieci z placówek przedszkolnych. Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz nawiązanie kontaktów za pośrednictwem wydania materiałów edukacyjnych, organizacji zajęć dydaktycznych oraz organizacji konkursu plastycznego. Realizacja projektu pomogła rozwiązać problem niedostatecznej współpracy partnerów pogranicza PL-CZ oraz niskiej ekologicznej świadomości wśród dzieci.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

1. Wydane zostały materiały edukacyjne:

Zestaw materiałów edukacyjnych
fot. Zestaw materiałów edukacyjnych

a) książeczki edukacyjne

książeczka edukacyjna
fot. książeczka edukacyjna

b) kolorowanki przyrodnicze

c) Puzzle 

puzzle
fot. puzzle

d) przyrodnicze gry planszowe

2. Organizacja cyklu 20 lekcji "żywej przyrody" w placówkach przedszkolnych -

Z uwagi na przedłużający się okres pandemii COVID-19 (koronawirusa), którego negatywne skutki mają bardzo duży wpływ na realizację mikroprojektu "Maluchy bez granic" z uwagi na edukacyjny charakter projektu i grupę docelową, którą stanowiły placówki przedszkolne, które w okresie pandemii uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć przez podmioty z zewnątrz, LGR Bielska Kraina nie była w stanie zrealizować zaplanowanych lekcji żywej przyrody bezpośrednio w placówkach przedszkolnych, w zamian nagrany został edukacyjny film przyrodniczy w wersji polskiej oraz w wersji czeskiej, który został przekazany na ręce Dyrektorów placówek przedszkolnych, a następnie zaprezentowany dzieciom podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli przedszkolnych. 

 

3. Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z placówek przedszkolnych z Polski i Czech pn. "Moja mała ojczyzna" - do placówek przedszkolnych wysłane zostały zaproszenia dotyczące udziału w konkursie plastycznym. Z każdej placówki wyłonione zostały najlepsze prace, które kolejno zostały przesłane do Partnerów projektu. W dniu 5 marca 2021 r. Komisja oceniła prace konkursowe dzieci. W konkursie plastycznym udział wzięło łącznie 20 placówek przedszkolnych, z tego 15 z Polski i 5 z Czech. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło 120 prac. Konkurs podzielony został na 3 kategorie wiekowe: 3-4 latki, 5 latki oraz 6 latki.
W kategorii 3-4 latki wpłynęło 31 prac, w kategorii 5 latki: 41 prac oraz w kategorii 6 latki: 48 prac.

Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej pod linkiem:

http://www.bielskakraina.pl/aktualnosci/art-podsumowanie-konkursu-plastycznego-moja-mala-ojczyzna,17