tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Na styku kultur - tradycja współzawodnictwa

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina realizuje mikroprojekt pn. „Na styku kultur - tradycja współzawodnictwa" współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem słowackim projektu jest Miestna akčná skupina Terchovská dolina. Projekt zostanie zrealizowany w terminie styczeń 2021 – wrzesień 2021 r.

Wartość zadania: 30 640,53 €

Dofinansowanie: 27 576,47 €

Wkład własny: 3 064,06 €

Zadania realizowane w ramach mikroprojektu:

      

I edycja zawodów sportowo pożarniczych Rudzica
fot. I edycja zawodów sportowo pożarniczych Rudzica

     II EDYCJA zawody sportowo-pożarniczych:

    Artykuł 1: II EDYCJA zawody sportowo-pożarniczych 

    Artykuł 2: II EDYCJA zawody sportowo-pożarniczych za nami  

II edycja zawodów sportowo pożarniczych Hecznarowice
fot. II edycja zawodów sportowo pożarniczych Hecznarowice

Celem ogólnym projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (zarówno materialnego, jak i niematerialnego) oraz skutecznego i zrównoważonego wykorzystania tego dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza. W ramach projektu została zaplanowana organizacja dwóch edycji zawodów wędkarskich, na których uczestnicy oraz partnerzy zapoznają się z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym obszaru, na którym się znajdują. Będą mieli możliwość poznania kluczowych struktur przyrodniczych zlokalizowanych na obszarach. W ramach projektu zostaną również zorganizowane dwie edycje zawodów strażackich dla jednostek OSP. Podczas zawodów odbędzie się pokaz "Żaków" tj. grupy najmłodszych druhów z jednostek oraz prelekcja o historii i tradycji OSP. Działania te mają na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochronę poprzez tradycję przekazywania z pokolenia na pokolenie od seniorów przez drużyny młodzieżowe aż po druhów. Dobre praktyki w tych dziedzinach pozwalają zachować kulturę danego obszaru i dają możliwość zapoznania z tą kulturą ludzi odwiedzających dany obszar oraz mieszkańców. Zarówno Polska jak i Słowacja słynie z tradycji współzawodnictwa w dziedzinie wędkowania oraz zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt ma na celu ukazanie wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów pogranicza.

Wydanie dwujęzycznych książeczek informacyjnych o MDP działających przy OSP w Polsce i jednostkach OSP ze Słowacji oraz wydanie dwujęzycznego "Przewodnika po łowiskach obszaru LGR Bielska Kraina" ma na celu usystematyzowanie, zachowanie i przekazanie historii, która będzie służyć poznaniu obszarów pogranicza i ich tradycji. Poprzez realizację mikroprojektu nastąpi zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego oraz nastąpi długoterminowa zmiana - publikacje oraz wykreowanie nowych aktywności wśród obszarów i organizacji Partnerów. 

 

 

Interreg
fot. Interreg